bygg högtalare själv konstruera montera älska njuta lyssna bäst bästa billiga lågpris bygg själv bygga själv köpa köptips audiofil audiofilhögtalare Hi-Fi hifi hajfaj perfekt ljud musik musikälskare perfekta studiomonitorer studiohögtalare hifihögtalares

Poweramp 5. Montering i gör-det-själv-låda.
En noggrann anvising i PDF-format för tillverkningen av delarna till själva lådan, klicka här.
Anvisningarna gäller de PA5N-satser som sålts våren 2022 och senare.
Sedan våren 2022 har vi bytt de separata RCA-uttagen, lösa volymkontroller med 3-poliga uttag och oskärmade ledningar mot ett paket betstående av en dubbel RCA-ingångskontakt som kan monteras från insidan, sammankopplad med volymreglagen och de kablar som går till effektmodulernas ingångar. Det förenklar bygget, samtidigt som även relativt kraftiga störningar från omgivningen dämpas. Se bygganvisningen för PA-5L!


Bakom fronten är själva lådan bara 155 mm djup och 300 mm bred.
Fronten är 330 mm bred, 100 mm hög och 3 mm tjock.
Förstärkaren har alltså ett förhållandevis kompakt format.

Detaljerad monteringsanvisning, steg-för-steg.
OBS. Bilderna i den här anvisningen är några år gamla. Allt stämmer utom gula signalledningar på bilderna, de är numera vita. Ledningarna mellan 230V-uttaget och strömbrytaren är dock fortfarande gula.
Vi har justerat i texten så att den stämmer.

Vi rekommenderar i första hand den här lådan utan några ändringar. Material: 3 eller 4 mm oljehärdad board (förr även kallat masonit) eller kryssfanér, och fyra träklossar av vanlig fyrkantstav 20-22 mm i fyrkant, längd 80 mm. Ett vanligt mått på byggvaruhus i Sverige är 21 x 21 mm. Det blir bra ventilation utan att man behöver borra en massa ventilationshål, så den här lådan är extra lätt att bygga också för den som är ovan vid träarbete. Materialet är lätt att såga, borra och skruva i utan att det spricker, det kan målas / spraylackas eller kläs med självhäftande plast, man väljer utseende efter egen smak.  Och det är elektriskt isolerande vilket förenklar monteringen av elektroniken enormt.
Oljehärdad board är alltså ett mycket bra material i det här fallet.
För dig som designar din egen låda eller vill använda metall, läs detta först.

Använd handverktyg. Skruva inte för hårt.

Elskruvmejslar har nästan alltid för högt vridmoment.
När det gäller sådant som skruvas i själva lådmaterialet (trä) så sluta skruva när delarna sitter fast, annars riskerar man att gängorna för sönder trämaterialet.  Samma sak med ledningar i skruvplintar: Skruva för hand tills du känner att ledningen sitter fast utan risk att lossna, dra inte ännu hårdare.

Lacka/måla/ytbehandla delarna innan monteringen. Träklossarna bör målas svarta, så syns de inte så tydligt genom sidoventilationen. Samma sak gäller bottenplattans sidokanter. De syns från sidan, så att måla dem svarta är inte fel.
Front och lock ytbehandlar du som du vill. Board är lätt att lacka om man vill det, annars kan man också välja ädelträ eller något annat material i lock och front.
Om de görs i metall bör man tänka på jordningen, se länken ovan om användning av metall i lådan.
Anvisningarna här förutsätter att lådan görs i vanlig oljehärdad board, 3 mm standardtjocklek. (Hårda material kan också vara tunnare, 4 mm är maxtjocklek för att de ingående komponenterna i PA-5N-satsen ska kunna monteras någorlunda lätt.)

En noggrann anvising i PDF-format för tillverkningen av delarna till själva lådan, klicka här.
Anvisningarna gäller de PA-5N-satser som sålts våren 2022 och senare.

Allra först:
Montera fötter på bottenplattan. Använd de kortaste skruvarna i komponentsatsen.

Därefter: Skruva fast klossarna på front och bakstycke med de längsta skruvarna (alla skruvas i klossarna är av den längre typen).

Skruva nu fast bottenplattan i klossarnas underdel så att denna fogas samman med fronten. Se till att bottenplattan har lika långt till höger och vänster kant på fronten, och att den är tätt intill fronten när den skruvas fast.
Lägg undan front / bottenplatta så länge.

Ta nu fram bakstycket och skruva fast kontakter och uttag med de kortaste skruvarna.
Bilden visar bakstycket sett från dess insida när det är klart.
Vänd strömuttaget så att den ingyggda säkringshållaren hamnar nedtill, under sladdingången.
Sett inifrån ska uttaget ha två stift över varandra till vänster plus ett upptill i mitten, som på bilden till höger.  

   

RCA-uttag (ingångskontakter): Svart = vänster, röd = höger. Dra inte åt muttern för hårt, det kan skada gängan. När de sitter så att de inte kan vridas utifrån räcker det. Montera svarta kabelns ring först, sedan fjäderbrickan, sedan muttern.

Tvinna nu ihop respektive par på det här sättet:


Lägg undan det monterade bakstycket så länge.

Nu skruvas ledningarna till nätdelskortets 10-poliga uttag fast. Så här kommer det att se ut när de sitter på plats.

Ledningarna finns i två längder, och monteras så här, sett från vänster till höger på plinten:
(Bokstav på plinten / ledningstyp)
Vänster H   Svart kort ledning
Höger H   Svart lång ledning
Vänster D   Vit kort ledning
Vänster G   Vit kort ledning
Vänster X   Ledigt uttag, såvida man inte har delar som behöver jordning, t.ex. front / lock av metall
Höger X   Grön-gul ledning med flatstifthona i andra änden
Höger G   Vit lång ledning
Höger D   Vit lång ledning
Vänster A   Röd kort ledning
Höger A  Röd lång ledning.
Långa ledningar går till höger förstärkarmodul, korta vill vänster.

Skruva sedan fast nätdelskortet i bottenplattan med de fyra 13 mm (medellånga) skruvarna.
Den 10-poliga plinten med ledningar mot framsidan av lådan, den 4-poliga plinten bakåtvänd. Skruva bara tills kortet sitter fast, dra inte åt det hårt, då kan det spricka. Det finns fyra hål, men egentligen räcker det att två (diagonalt placerade) skruvar används, kortet sitter ändå säkert.

I vilken ordning de olika delarna av själva lådan sätts ihop ser du i PDF-dokumentet.

Bakstycket hålls så att det hamnar kant-i-kant höger/vänster och vilar mot bottenplattans bakre kant.
Gör en markering med en syl genom hålet, förborra ett 2 mm hål i klossen och skruva ihop.

Så här ska det bli, sett ovanifrån:

Nu skruvas förstärkarmodulerna fast.
Sett från sidan ska det vara ungefär lika mycket luftspalt (5 mm) ovanför som under modulerna. Har du borrat klossarna som det står i PDF-dokumentet blir det rätt. Tänk också på att skruvplintarna på modulerna ska vara uppåt.När förstärkarmodulerna med sina kylflänsar är på plats ska man skruva loss bakstycket igen för att enklare kunna montera transformator och nätdelskort.
Transformatorn monteras med de medföljande gummiisoleringarna, metallbrickan, bulten och muttrarna.
Börja med att sticka i bulten från undersidan av bottenplattan och dra fast den med ena muttern.
Lägg sedan på delarna i den här ordningen: Gummibricka, transformator, gummibricka, metallbricka (med fördjupningen nedåt).
Skruva samman med den andra muttern, dock inte för hårt! Man ska fortfarande kunna rotera transformatorn.

Nu bör det se ut så här, förutom att färgerna på transformatorns sekundärledningar varierar från gång till gång.

Nu skruvas ledningarna från nätdelskortet fast i förstärkarmodulerna. Skruva för hand och bara så hårt att ledningarna sitter fast ordentligt. De korta ledningarna till vänster förstärkarmodul, de längre till den högra (givetvis...). Vänta med den gulgröna som har en flatstifthylsa, den ska inte anslutas till modulerna.
För att undvika förväxlingar har vi numera bokstäver på både modulerna och närdelskortet.
Vänster moduls poler ansluts till nätdelskortets poler via de korta ledningarna, och höger via de långa ledningarna,
Röd till A, ena vita till D, andra vita till G och svart till H.


(De gula ledningarna på just den här bilden är alltså vita numera.)

Vänster modul:
Vänster H (på nätdelskortet), svart ledning, till H (på modulen)
Vänster G (på nätdelskortet), vit ledning, till G (på modulen)
Vänster D (på nätdelskortet), vit ledning, till D (på modulen)
Vänster A (på nätdelskortet), röd ledning, till A (på modulen)

Höger modul:
Höger H (på nätdelskortet), svart ledning, till H (på modulen)
Höger G (på nätdelskortet), vit ledning, till G (på modulen)
Höger D (på nätdelskortet), vit ledning, till D (på modulen)
Höger A (på nätdelskortet), röd ledning, till A (på modulen)

När detta är klart, är det dags för anslutning av transformatorn till nätdelskortet. På de grövre sekundärledningarna (lågspänningssidan) har vi gjort markeringar med ett, två, tre och fyra streck. De ansluts till 1, 2 ,3 och 4 på nätdelens 4-poliga kopplingsplint. Skruva (för hand) tills ledningarna sitter fast ordentligt.
Vrid transformatorn så att ledningana kan monteras utan att gå för långt bakåt. Så här ska det se ut:Bry dig inte om färgerna på ledningarna, de varierar från gång till gång.
Gå därför enbart efter markeringarna på ledningarna:
Ledning med ett streck till 4-poliga plintens uttag 1, två streck till 2, tre streck till 3, fyra streck till 4.
När ledningarna sitter på plats som på bilden kan du dra åt muttern på nättransformatorn, men ABSOLUT inte för hårt, det kan skada lindningarna. När transformatorn inte längre kan vridas för hand räcker det. Lås sedan gärna muttern med en liten klick lim.


Anslutning av volymkontrollerna är numera enkelt. Volymreglagen, RCA-stereouttaget och ledningar är redan hopkopplade med skärmade ledningar.
Skruva helt enkelt fast RCA-uttaget (en 13 mm skruv) i bakstycket, och de båda potentiometrarna i fronten, den med lång oansluten ledning till höger, den med kort oansluten ledning till vänster.
Montera båda volymreglagen så att anslutningarna pekar rakt uppåt.
Vrid nu på axlarna så att spåren i båda axlarna blir vågräta
Tryck därefter fast rattarna på axlarna, med markeringen rakt uppåt.

Nu ska de lösa ledningarna från volymreglagen anslutas till förstärkarmodulerna.
Skärmen ansluts till C, innerledaren till B på respektivet förstärkarmodul.Nu ska högtalaruttagens ledningar anslutas till förstärkarmodulerna.
De röda till E-uttagen, de svarta till F-uttagen, likadant till höger och vänster.
När de skruvats fast är inkopplingen av modulerna klar:


OBSERVERA: Undvik att ha signalledningarna (de till volymreglagen) alldeles intill ledningarna till högtalarna. I synnerhet på högra modulen bör man se till att de hamnar på lite olika höjd eftersom de där korsar varandra.

Nu återstår bara högspänningsdelen.
Börja med att trycka in strömbrytaren i fronten. Den gula delen har en liten "klack"  som ska sitta nedåt, så här:


Tryck fast de två primärledningarna från transformatorn som har flatstifthylsor på kontakten. Håll emot på utsidan.
Tryck också fast de två gula ledningarna som har flatstifthylsor i båda ändar.
Transformatorledningarna på kontaktstiften mot mitten av lådan, de gula på kontaktstiften ytterst, så här:


Andra änden av de gula kablarna sätts fast i nätspänningsuttaget. OBSERVERA PLACERINGEN. Felmontering är farlig. De helgula kablarna från strömbrytaren ska monteras till vänster (sett inifrån) ovanför varandra:

Nu ska det bara finnas en enda oansluten ledning kvar i lådan, den gulgröna jordledningen från höger X-uttag på nätdeleskortet. Den kopplas till flatstiftet i mitten upptill på nätspänningsuttaget:

Nu är du klar! Men gör för säkerhets skull en sista kontroll av all ledningsdragningen.
Här är checklistan:

Kontrollera först ledningarna från den 10-poliga plinten på nätdelen, bokstavering från vänster till höger.

Vänster H till H på vänster förstärkarmodul, svart ledning
Höger H till H på höger förstärkarmodul, svart ledning
Vänster G till G på vänster förstärkarmodul, vit ledning
Vänster D till D på vänster förstärkarmodul, vit ledning
Vänster X är inte ansluten (såvida man inte har delar av lådan i metall, se nedan)
Höger X till jorduttaget (mitten upptill) på strömingången, gulgrön ledning
Vänster G till G på höger förstärkarmodul, vit ledning
Vänster D till D på höger förstärkarmodul, vit ledning
Vänster A till A på vänster förstärkarmodul, röd ledning
Höger A till A på höger förstärkarmodul, röd ledning

Övriga anslutningar på förstärkarmodulerna:

Vänster modul:
B till innerledaren på ledningen från vänster volymkontroll
C till skärmen på ledningen från vänster volymkontroll.
E till röd ledning från vänster högtalaruttag
F till svart ledning från vänster högtalaruttag

Höger modul:
B till innerledaren på ledningen från höger volymkontroll
C till skärmen på ledningen från höger volymkontroll.
E till röd ledning från höger högtalaruttag
F till svart ledning från höger högtalaruttag

Strömbrytaren, sedd med lådans insida mot dig, alltså bakstycket närmast dig som på tredje bilden nedifrån här ovan.
Den gula lilla klacken nedåt.
De två ledningarna från transformatorn till höger, de två gula från strömingången till vänster.
(Om man förväxlar platserna lyser kontrollampan i strömbrytaren även när förstärkaren är avstängd.)

Slutligen, och det här är väldigt viktigt: Strömuttaget där 230 V kopplas in.
Sett utifrån lådan ska säkringshållaren vara nedtill, själva uttaget upptill.
Inuti lådan, sett framifrån:
De två flatstiften till vänster som är ovanför varandra är anslutna till de båda gula ledningarna från strömbrytaren.
Det flatstift som är i mitten, längst upp är jordstift. Hit ska gulgrön kabel från nätedelens pol 6 sitta.
Använd den nätkabel som medföljer komponentsatsen och koppla in i jordat vägguttag.

Allt OK? Anslut en signalkälla (förförstärkare, dator, CD-spelare, DVD-spelare, DAC eller...) och två 8 Ohms högtalare.
Sätt på musiken innan du slår på förstärkaren. Sätt volymkontrollerna på c:a en fjärdedel av maxutslaget.
Starta förstärkaren och ljudet ska komma utan någon fördröjning. Om det är tyst, stäng av omedelbart och gå igenom ledningsdragningen igen.
Även om du ser vad som är fel direkt, vänta någon minut innan du rättar till saken, så att nätdelen hinner ladda ur sig.


Om man har en äldre elinstallation som saknar jordade vägguttag kan man (om det skulle uppstå ett svagt brum på grund av detta) dra en tunn ledning från någonting jordat (värmeelement är ofta jordade i flerfamiljshus) till pol 5 på nätdelskortets 10-poliga kopplingsplint men det har vi inte testat själva. Eftersom det inte går någon ström i jordledningen spelar grovleken på ledningen ingen roll.


Egen lådkonstruktion eller eget val av material:


För dig som vill bygga i metall: Gör ändå bottenplattan och bakstycket av masonit. De syns ju inte framifrån, och nätdelskortet och högtalaruttagen kan då skruvas fast direkt i lådan utan att man behöver tänka på att isolera högtalaruttagen eller montera nätdelskortet med distanser för att undvika överslag.

Någon kanske vill bygga i plexiglas, annat plastmaterial, vanligt trä et.c. och det går givetvis lika bra som masonit, men där volymkontrollerna och strömbrytaren sitter (på fronten) får det inte vara tjockare än 4 mm.

Om du ändå "envisas" med att bygga helt i metall (trots våra varningar):
Jordningen av kylflänsarna i en metallåda kan resultera i ett svagt brum beroende på var i lådan chassijord finns.
Om det uppstår brum, montera kylflänsarna så att de isoleras elektriskt från lådan, eller, om kylflänsarna skruvas fast i metallådan, bryt jordningen på modulerna, den lilla mässingtungan mellan kort och kylfläns precis framför kopplingsplinten.Anslut i stället lådan till uttag 5 på nätdelskortets 10-poliga plint. Vi kan inte hjälpa till med felsökning via telefon, så att bygga i metall är inget vi rekommenderar om man inte har erfarenhet av förstärkarbygge sedan tidigare, vi ansvarar inte på något sätt för resultatet.
Delar av metall ska jordas med ledning till uttag 5 på nätdelskortets 10-poliga plint, de får inte vara ojordade eftersom de då kan plocka upp störningar som i värsta fall kan skada förstärkaren.
För lämpliga mått på delarna, se PDF-ritningen.