CS-50 centerhögtalare

  Samma ljudkvalitet (men mindre bas) som SQ-50, dvs riktigt Hi-Fi-ljud.
Högtalarlådan har följande mått: Bredd 50 cm, höjd 19 cm och djup 20 cm.
(Djup och höjd är alltså mindre än kortsidan på ett A4-papper.)

Placeringen av diskantelement är visserligen lite "off centre", men hörseln har dålig riktningskänslighet vid höga frekvenser så vid normalt avstånd spelar den här placeringen ingen roll för ljudupplevelsen.

Länk till högtalarsatsen som lådan konstruerats för (HSQ-50 / F / F2).
Den finns i tre varianter, varav F2 är helt lödfri, dvs bara behöver en skruvmejsel för monteringen.

Lådan är sluten, och har en innervolym på drygt 13 liter. Frekvenskurvan vid låga frekvenser blir så här:

  (-3 dB vid 68 Hz, -10 dB vid 44 Hz)

För lådan utgår man från en vanlig 16 mm spånskiva (byggspånskiva, den som är hård på ytan men porös inuti, det ger bra dämpning av resonanser. Följande delar behövs för en låda:

2 st 190 x 500 mm (front och bakstycke)
2 st 158 x 168 mm (sidor)
2 st 500 x 168 mm (ovan- och underdel)

Dämpning: IKEA:s sovtäcke "Silvertopp". Låt tyget var kvar, det gör att ullen hålls på plats.
Lättast är att göra dämpningen när bara fronten återstår att montera. Alla fria ytor inuti lådan kläs med ett lager av täcket.  Häfta fast med häftpistol, men använd bara några få häftor per bit, materialet ska vara fluffigt, inte hoppressat.

Limning: Använd gärna lösningsmedelbaserat kontaktlim för hoplimningen (exempelvis Biltemas 36-4012). Man stryker lim på de ytor som ska sammanfogas, väntar tills det är klibbtorrt (5 - 10 minuter) och pressar samman bitarna. Limmet hugger direkt, så man behöver varken skruv, spik eller tvingar för arbetet.

Gör hålen för baselement, diskantelement och poluttag innan lådan limmas ihop.
Bakstycket: Det poluttag som ingår i HSQ-50F2 ska ha två kabelhål, diameter 4 - 5 mm, hålavstånd c-c= 20 mm.
Borra dessa ungefär mitt på, så att de hamnar bakom baselementet i den färdiga lådan.

Fronten: Hålet för baselementet har diameter 151 mm, och placeras precis mitt på fronten, dvs med centrum 250 mm från vänster och höger, och 95 mm uppifrån och nedifrån.
Hålet för diskantelementet har diameter 48 mm, hålets centrum är 125 mm från vänster, 95 mm uppifrån/nedifrån.

Frontens håltagning:Lådan, sedd framifrån, utan front:


Hoplimning av lådan:

Lägg bakstycket på ett bord eller annan vågrät yta.
Limma fast ovandelen, sedan sidorna, sist underdelen. Montera dämpmaterialet och limma fast fronten.
Ytbehandla lådan så som du själv vill, sedan är lådan klar för montering av elektroniken.

Sammankoppling av elektroniken:

(Vi utgår här från HSQ-50F2, då behövs bara skruvmejsel för sammankopplingen. Annars behöver du förstås förbereda så att filter och alla ledningar är färdiga för anslutning, och om du valt HSQ-50 (lösa filterkomponenter) får du löda fast ledningarna i stället för att skruva, någon skruvplint ingår inte i den billigaste satsen.)

Skruva fast poluttaget i bakstycket. Ledningarna blir liggande i lådan så länge.
Vänd lådan så att fronten är uppåtriktad.
Skruva fast diskantelementet och lyft ut ändarna på kabeln ur bashålet, samma sak med poluttagets ledningar.

Lägg filtret på lådan intill baselementhålet, och skruva fast ledningarna från diskantelement och poluttag i filtrets skruvplint. OBS. Skruva för hand, använd inte elverktyg som kan dra åt för hårt. När ledningarna sitter ordentligt, skruva inte mer. Alltför hård åtdragning kan skada skruvplinten.
Lägg sedan baselementet på lådan, på andra sidan om dess monteringshål, och skruva fast dess ledningar i filtret.

Märkning på filterkortets undersida:
HI = Anslutning av diskantelement. Svartmarkerad ledning till +, helt vit ledning till -
LO = Anslutning av baselement. Svartmarkerad ledning till +, helt vit ledning till -
IN = Ansluting av poluttag. Svartmarkerad ledning till +, helt vit ledning till -

När ledningarna anslutits till filtret skruvas det fast, lämpligen strax innanför baselementets hål, med en skruv eller två. Skruva inte för hårt, det kan spräcka kretskortet. Med dämpmaterial mellan lådan och kortet blir det ändå inga vibrationsljud.

Nu är det bara att skruva fast baselementet, så är monteringen färdig och du kan njuta av en centerhögtalare med riktigt  rent och lättlyssnat ljud!
Länk till högtalarsatsen som lådan konstruerats för (HSQ-50 / F / F2).

© Valutronic, januari 2019