SQ-5020W vägghögtalare. Sågmall, dämpning och byggbeskrivning
Bygganvisningen är mer detaljerad här på webbsidan än i PDF-dokumentet, exempelvis när det gäller håltagningen för poluttag och upphängning. Så läs igenom texten här först.


Sågmall. Tag med mallen (PDF, klicka här) till närmaste byggvaruhus eller brädgård och låt dem såga till bitarna om du inte vill och kan göra det själv. Be dem såga i den ordning vi anger, så behöver de inte ställa om sågen till samma värde flera gånger. Det gör att bitarna kommer att passa ihop riktigt bra utan att man behöver spackla eller fylla spalter för att få det tätt.  Använd 16 mm spånskiva, alltså den billiga byggspånskivan som har hård yta men porös insida. Den ger något bättre dämpning mot resonanser än mera "jämntjocka" material.
Den skiva vi utgått från här är en vanlig 1200 x 2500 mm, vilket med stor marginal räcker till två SQ-5020W.

Det blir 4 st 550 x 250 mm (lådornas fram- och baksidor), 4 st 550 x 140 mm (höger och vänster sidor),
2 st 318 x 140 mm (överdelar), 2 st 318 x 130 mm (underdelar) och 2 st 318 x 225 mm (innerdelar).

Kapa till delarna så här:
1) Ställ in sågen på 550 mm. Såga till två längder 1200 x 550 mm. (för tillkapning av 2 framsidor, 2 baksidor och 4 sidor)
2) Ställ in sågen på 318 mm*. Såga till en längd 1200 x 318 mm. (för tillkapning av 2 överdelar, 2 underdelar, 2 innerdelar)
3) Ställ in sågen på 350 mm och såga till 4 st 350 x 550-bitar av längderna från steg 1. (2 st framsida + 2 st baksida)
4) Ställ in sågen på 140 mm och såga till 4 st 140 x 550-bitar (sidor) av resten av de här längderna och 2 st 140 x 318-bitar av 318-längden (överdelarna). Resten av bitarna tas också från 318-längden:
5) Ställ in sågen på 130 mm och såga till 2 st 130 x 318-bitar.
6) Ställa in sågen på 225 mm och såga till 2 st 225 x 318 mm-bitar.

*) 318 mm bör inte överskridas. Om sågen är svår att ställa in perfekt, är det säkrast att minska måttet någon mm. 317 i stället för 318 mm gör att fronten täcker sidorna med ½ mm marginal, men bredare gör att sidorna inte täcks helt av fronten sett framifrån vilket inte är så snyggt. Men bäst är föstås om man hamnar helt rätt så alls bitar hamnar precis kant-i-kant.

Bygganvisningen är mer detaljerad här på webbsidan än i PDF-dokumentet, exempelvis när det gäller montering av poluttag och upphängning. Så läs igenom texten här först.
Det kortare PDF-dokunent för utskrift finns här.

När alla bitarna är tillsågade enligt sågmallen bör all håltagning göras. Om man fösöker ta ut hålen efter montering av dämpmaterial kommer såg / borr att fastna i dämpmaterialet.
Börja med de båda framsidorna, två av de bitar som är 350 x 550 mm.


Använd en passare, placera centrumstiftet enligt måtten ovan och markera hålen enligt följande:
Hålet för baselementet har en diameter på 151 mm, centrum av hålet 275 mm från frontens underkant, dvs precis mitt på fronten.
Hålet för diskantelementet har en diameter på 50 - 51 mm, centrum av hålet 130 mm från frontens överkant.

Om man har tillgång till en sticksåg borrar man ett hål någonstans inom markeringarna och sågar enligt markeringarna med sticksågen.
Har man ingen sticksåg kan man ta ut hålen med enbart en borr och en grov fil eller rasp. Se här.

Det kan också vara praktiskt att redan nu ta ut hål för poluttaget på underdelen och upphängningen på bakstycket. Om man väntar tills man har lagt in dämpmaterialet kan borren fastna i dämpmaterialet och vara svår att få loss igen.
Poluttaget: Om du har vår HSQ-50H2-sats är det två st 5mm-hål med 20 mm centrumavstånd, lämpligen c:a 35 mm från bakre kanten av understycket som passar poluttaget, men placeringen är inte kritisk.
   
Upphängningshål på bakstycket om man inte vill använda hängbleck, se längst ner på sidan.

Man borrar ett hål, lite större än den skruvs huvud man ska hänga upp högtalaren på. (Här 10 mm)
Centrerat i sidled, 10 cm från ovankanten i det här fallet, men avståndet är inte kritskt.


När alla hål är klara är det dags att lägga på dämpmaterial på de olika bitarna. Man måste ta hänsyn till limfogarnas bredd, så att man inte får dämpmaterial i dessa, därför täcker dämpmaterialet inte hela ytan utom på överdel och innerdel.
Som dämpmaterial kan man endera välja ett glest täcke med polyestervadd typ IKEA Silvertopp eller en filt eller pläd som är hyfsat tät och med en tjocklek på 4 - 6 mm. Lättast är att häfta fast med häftpistol, tänk då på att häfta glest, man ska inte pressa ihop dämpmaterialet i onödan. En häftklammer i närheten av varje hörn av dämpmaterialet + en i mitten av dämpmaterialet bör räcka. Använder man filt kan den limmas fast om man föredrar det, men se då till att den inte pressas ihop vid limningen och blir för tunn.
Eftersom lådan är relativt tunn är det svårt att sätta fast dämpmaterial i efterhand, så vi rekommenderar att man gör dämpningen före limningen. De mörkare ytorna på bilderna är dämpmaterialet:När dämpmaterialet är på plats är det bara att limma ihop delarna med varandra. Vi har använt ett lösningsmedelsbaserat kontaktlim från Biltema med bra resultat. (Artnr. 36-2363 (0,5 l burk) eller Artnr. 36-4012 (50 ml tub). En burk räcker, men kräver lite jobb att hantera. Tuberna är lättare att hantera (bara att stryka på och jämna ut med ett finger) men det går åt 3 -4 tuber så det blir en bit dyrare.
Kontaktlimmet innehåller Aceton, Xylen och Nafta, så tänk på att ventilera ordentligt. T.ex. i köket med köksfläkten på maxfart. Vid limning med kontaktlim stryker man ut det tunnt på båda ytorna som ska limmas ihop, sedan väntar man tills det inte längre klibbar (brukar ta 5 - 10 minuter i rumstemperatur inomhus). Sedan är det bara att trycka ihop delarna, så hugger limmet direkt. Men sikta noga, det är svårt att få isär bitarna när de limmats ihop. Ett alternativ är vanligt vitlim, men eftersom en sådan limfog kan röra sig bör man komplettera med små spikar som håller bitarna på plats tills limmet härdat. Sedan kan dra ur spikarna och spackla igen hålen. Men vi rekommenderar ändå kontaktlim-metoden, det går snabbt och ger inga spikhål som ska spacklas.
Man sparar förstås tid på att limma båda lådorna parallellt, det förkortar ju väntetiderna till hälften. Medans kontaktlimmet "torkar" på låda A kan man stryka på lim på samma delar i låda B, sedan pressa ihop delarna i låda A och sedan pressa ihop samma delar i låda B. Och så vidare.
Här är den ordningsföljd som delarna ska limmas ihop:

När vänster sidodel limmas fast, tänk på att dämpmaterialet ska sitta så att det är 2 cm från fronten, och 4 cm fritt från dämpning närmast dig, så att där finns en odämpad träyta där innerdelen ska limmas fast i steg 3 ovan. Samma sak i steg 5, där ska det också vara 4 cm fritt från dämpning närmast dig, så att innerstycket kan limmas fast utan att det finns något dämpmaterial mellan det och sidoväggen.
Längst till höger ser du hur lådan kommer att se ut från sidan i genomskärning när bakstycket är monterat.

Understycke och innerstycke ligger 10 mm lägre än sidorna och ovandelen, se nedan. För att försäkra sig om att
innerstycket hamnar 10 mm försänkt hela vägen kan man göra markeringar på sidostyckena, 10 mm nedanför
sidoväggarnas innerkant, ungefär 20 cm från bottendelen och ”sikta” mot dem när innerdelen och höger sidodel limmas:


Nu limmas bakstycket fast. Innan montering av högtalarna, ytbehandla lådan som du själv vill.
Man kan spackla råa ytor och måla lådorna, men man kan också belägga dem med en tapet eller folie. Eller fanéra dem om man kan det. Man kan också spänna fast högtalartyg på en ram man sätter fast på framsidan om man inte vill att själva högtalarelementen ska vara synliga. Du väljer själv.

Om du har en vägg som är känslig för repor kan det vara bra att bakstycket hindras från att repa väggen. Endera täcker man hela baksidan med en tunn (1-2 mm) filt, eller också sätter man fyra filttassar, sådana man har under stolsben, en liten bit från varje hörn på bakstycket:
Slutligen monterar man och kopplar samman högtalarelement, filter och poluttag.
Poluttaget med sina ledningar monteras på underdelen i de hål som borrades tidigare (se högre upp på sidan).
Stick helt enkelt i ledningarna från utsidan, för in dem och skruva fast poluttaget. Ledningarna nås sedan lätt på insidan via baselementets hål.
Det är ganska långa ledningar i HSQ-50F2-satsen, så man kan göra hela hopkopplingen utanpå lådan för enkelhets skull. Med lådan liggande på sitt bakstycke, montera poluttaget och diskantelementet först. Anslut deras ledningar till delningsfiltret som kan ligga utanpå fronten under det här momentet.
Lägg sedan baselementet nedanför sitt monteringshål och anslut dess ledningar till filtret.
Sedan kan filtret skruvas fast på innerstycket. Det finns visserligen två skruvhål i filtret, men det räcker med en skruv. Skruva inte för hårt, det kan skada kretskortet. Det gör inget om det sitter lite löst, dämpmaterialet på innerstycket ser till att det ändå inte kan skramla.
Slutligen, skruva fast baselementet. Klart.
Inspelning: Baselementets spole hänger i en vågformad väv som lackats på frabriken och därför är styvare än den behöver vara. Ljudet är därför aningen hårdare och lite svagare i basen från början. Spela med "lagom volym" så mjukas väven upp allteftersom och efter 5 - 10 timmar upplever man att hårdheten försvinner och basen blir kraftigare.Därefter kan man spela med full volym om man vill.

Upphängning med plugg:  
Om du har borrat ett upphängningshål på bakstycket så som det beskrevs långt upp på den här sidan:
Där man vill hänga upp högtalaren borrar man ett hål i väggen och sätter i en plugg med en skruv vars skruvhuvud är något mindre än hålet i högtalarlådan. Skruvhuvudets insida ska vara 18-20 mm från väggen.

Sedan är det bara att hänga upp högtalaren på skruven i det hål man gjort på bakstycket upptill.

Upphängning med hängbleck:

Man kan också skruva fast hängbläck högst upp på bakstycket. Hela det nyckelhålsliknande hålet ska hamna ovanför lådan, helst kant-i-kant. I det här fallet skruvas skruven in längre i pluggen så att huvudets insida bara är några mm utanför väggen.

Lägg gärna ett plåster eller annat skydd över skruvhuvudena som håller hängblecket, så att skruvarna inte repar upp väggytan vid upphängningen.

Ha ett trevligt bygge, och njut sedan av den höga ljudkvaliteten!